Målgrupp

På Vassebro tar vi emot män och kvinnor med psykiska funktionshinder utan aktivt missbruk.

Vi tar placeringar enligt 4 kap 1 § SoL, LRV och LPT.

• HVB 22 platser (behandling)

På Vassebro har vi ett kognitivt förhållningssätt och ser till helheten hos brukaren.
Vid behandlingsplaneringen tar vi hänsyn till de resurser, hinder och behov som finns för att rätt kunna tillvarata och utveckla den enskildes egna resurser. Målet för oss är att brukaren ska få ett så självständigt liv som möjligt samt att vi ska kunna erbjuda ett bra underlag till uppdragsgivaren och möjliggöra en vidare planering för brukaren.

Grundläggande är göra en noggrann inventering och i samråd med uppdragsgivare och brukare utforma en individuell behandlingsplan. Möjlighet till medicinering finns

Vi ser gärna att berört nätverk deltar i brukarens planering.