Om VasseBro

Mål

Vassebro ska på ett respektfullt sätt samverka för den enskilda individens integritet. Vi arbetar tillsammans med både uppdragsgivare och brukare för att uppnå ett gemensamt mål.

Vassebro erbjuder en drogfri och trygg miljö, där välutbildad och kompetent personal arbetar för att våra brukare ska uppnå en god livskvalité.

Målet är att vi ska ha en god kommunikation med våra tillsynsmyndigheter, kommunikationen ska präglas av öppenhet. Vi arbetar utefter de lagar som berör verksamheten.

Allmänt/Organisation

Vassebro är som organisation medlem av Svenskt Näringsliv, via föreningen Vårdföretagarna som ingår i förbundsgruppen Almega. Detta innebär bl a att vi har gällande kollektivavtal.

Organisationsnummer: 556349-3914

Företaget grundades 1995-07-30 och är ett aktiebolag.

Antal boende/antal anställda

Vassebro har plats för 22 boende och antalet anställda uppgår till 14.

Organisation och personal

Verksamheten på Vassebro har bedrivits sedan 1956. På enheten arbetar en heltidsanställd psykiatrisjuksköterska på dagtid och behandlingsteamet har olika tvärprofessionella kompetenser. Personalen har tillgång till en extern handledare. Psykolog och psykiatriker finns kopplat till verksamheten på konsultbasis. Målet är att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i behandlingen. Vassebro är bemannat dygnet runt.

Verksamheten har två heltidsanställda kockar som lagar all mat från grunden och alla mål äts gemensamt i vår matsal.

Faciliteter

Alla på Vassebro erbjuds eget rum, antingen i huvudbyggnaden eller i gruppboende. Tillgång till träningskök finns i huvudbyggnaden och vi kan dessutom erbjuda utslussningslägenheter i Horred om önskemål/behov av det finns.

Konsulter och kontakter

På Vassebro har vi ett nära samarbete med bland andra psykiatriker, handledare, vårdcentral, tandvården, arbetsterapeut, hår- och fotvårdare, massörer med flera.

Övriga kontakter tas vid behov.

Kvalitets- och miljöarbete

Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001 (27 november 2003). Kvalitetssystem finns.

Fortbildning

Utbildning och handledning sker kontinuerligt för personalen för att höja kompetensen. Samt för att utveckla verksamheten ytterligare för att på så sätt ligga i framkant och kunna leverera god kvalitet.

Tillsyn

Tillsyn sker årligen av berörda myndigheter.