Snabbfakta

Verksamhetsmål

Vassebro ska på ett respektfullt sätt samverka för den enskilda individens integritet. Vi arbetar tillsammans med både uppdragsgivare och brukare för att uppnå ett gemensamt mål.

Vassebro erbjuder en drogfri och trygg miljö, där välutbildad och kompetent personal arbetar för att våra brukare ska uppnå en god livskvalité.

Målet är att vi ska ha en god kommunikation med våra tillsynsmyndigheter, kommunikationen ska präglas av öppenhet. Vi arbetar utefter de lagar som berör verksamheten.

Verksamhetsinnehåll

Vassebro har en tydlig KBT-inriktning och kan erbjuda samtal enligt den modellen. All personal har genomgått KBT och MI. Boendet är ISO-certifierat.

Behandling med individuella samtal och meningsfull sysselsättning enligt HVB-placering.

Vi erbjuder olika insatser som ADL-träning, behovsinventering, skyddat boende, avlastning (viss habilitering) och aktiviteter som bowling, bad, gym samt möjlighet till egna önskemål. Neuropsykiatriska utredningar.

Uppdrag/tid

Placeringstiden kan vara av kortare eller längre tid. Det styrs av uppdraget från remitterande instans.

Huvudman

Brosäters sjukhem AB

Antal platser

22 HVB-platser

Kontakta Vassebro för dagsaktuell information på placeringsansvarig@vassebro.se alt sylvia.niklasson@vassebro.se, tel 0320-209591 eller mobil 0702-89 79 61.

Målgrupp

På Vassebro tar vi emot män och kvinnor med psykiska funktionshinder utan aktivt missbruk.

Vi tar placeringar enligt 4 kap 1 § SoL, LRV och LPT.

Grundläggande är göra en noggrann inventering och i samråd med uppdragsgivare och brukare utforma en individuell behandlingsplan. Möjlighet till medicinering finns

Vi ser gärna att berört nätverk deltar i brukarens planering.

Läge

Marks kommun, i Horred

Se närmare beskrivning här. Kommunikation/Avstånd:
Varberg 4 mil, Borås 5 mil, Kungsbacka 5 mil, Göteborg 7 mil.
Tåg och busskommunikationer finns.

Antal anställda

Uppgår till 14 anställda. Dygnetruntbemanning.

Pris per vårddygn

För prisuppgift kontakta verksamheten. (ramavtalsplatser undantagna)

Neuropsykiatrisk utredning

Kontakta Vassebro för prisuppgift.

HVB-placering

Målet är att brukaren skall få ett självständigt liv. Det sker genom en strukturerad individuell behandlingsplan. Planering sker tillsammans med brukaren, behandlingsansvarig och brukarens kontaktperson. Vassebro har sovande nattpersonal. Vi har en aktivitetsansvarig anställd som tillsammans med brukaren/kontaktpersonen försöker hitta en/flera meningsfulla sysselsättningar/aktiviteter att förgylla vardagen med.

Konsulter och kontakter

På Vassebro har vi ett nära samarbete med psykiatriker, handledare, vårdcentral, tandvården, sjukgymnast, arbetsterapeut, hår- och fotvårdare, massörer med flera.

Övriga kontakter tas vid behov.

Ramavtal

Ramavtal finns med Göteborg, Borås, Skåne/Halland, Kriminalvården samt Migrationsverket - hela landet.

Kvalitets- och miljöarbete

Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001 (27 november 2003). Kvalitetssystem finns.

Fortbildning

Fortlöpande sker utbildning och handledning för personalen för att dels höja kompetensen, dels utveckla verksamheten ytterligare för att på så sätt ligga i framkant och kunna leverera god kvalitet.

Tillsyn

Tillsyn sker av berörda myndigheter.

IVO 08-7885000